Εγγραφή
Introduction
A basic list of features regarding the May 2010 Joomla Fusion template by Shape 5.
Color Presets
Fusion includes up to six color presets available for you to choose from.
Frontpage Display
Edited version of the S5 Frontpage Display 2 module released originally in Forever Ace 2.
Actmedia.gr
? ???????
? Actmedia  ???????? ?? 1995 ??? ?? ??????? ??? ?????? ??? ???????? ?????? , ?? ?????? ????? ??? ????????? ???????????? . ?????? ? Actmedia ??????? ??? ????????? ??? ?? ????? ???? ?????? ??? ?????????, ???? merchandising, in- store promotion, POP material, special events, direct marketing ??? ????????? ?????????????? ????????? ?? ?????? ??? ?????.

???????????? ??? 6 ??????????? ??????? ??? ??? ???? ??? 40 ?????? ??????? ??????????? ?? ??????????? ????. ???? ?????????? ???????? ?? ??????????? ??? 1.000 ?????? ???????? ??????? ?? ???????? ?? ????, ??????????? ???? ??? ??????? ????????? ?????? ??????????????????? ???? ?????? ??????????????? ??? ???????????.

???????? ??????? ??? ?????? ??????????? ???????????? 1.100 ??. ??? ?? ?????????????? ???? ?????????? ??? ??????? ???, ????????????? ??? ??????? ???? , ??? ?? ????? ?????????? ??? ?????? ????. ?????? ??? ??????? ??? ??????????????? ??: COCA COLA, ?????, MERCEDEZ BENZ, PROCTER & GAMBLE, UNILEVER ?.?.

main
 

?????????

???? ???????? ????????? ??? ?????????? ???????????;
 

?????????

? Actmedia ??????? ??? ????????? ??? ?? ????? ???? ?????? ??? ?????????, ???? merchandising, in-store promotion, POP material, special events, direct marketing ??? ????????? ?????????????? ????????? ?? ?????? ??? ?????.

???????????

Actmedia
?????????:
???????? ?????? 191
???????
153 51
????????: 210 6108550
Fax: 210 6108553
Email: info@actmedia.gr

??????? ??? Newsletter


Copyright © 2020. Actmedia.

S5 Box

???????

???????

*
*
*
*
*

Fields marked with an asterisk (*) are required.